Beszámoló az első fővárosi roma anyanyelvű szavalóversenyről

Beszámoló az első fővárosi roma anyanyelvű szavalóversenyről

A Cigányságkutató Intézet – Romano Instituto Alapítvány, mint kezdeményező – és partnerei:

a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Romaversitas Alapítvány, nagy sikerrel rendezte meg a Költészet Napján az

ELSŐ FŐVÁROSI ROMA ANYANYELVI SZAVALÓVERSENYT

A budapesti és Budapest környéki települések iskoláiba eljuttatott felhívásunkra harmincöt kisdiák jelentkezett. Szerettük volna, ha a gyermekotthonok is küldenek jelentkezőket, de ott merev falakba ütköztünk adatvédelmi okokra és a gyámok beleegyező nyilatkozatának hiányára hivatkozva…

6-10 éves korosztályt hívtunk meg a versenyre, hiszen, ha ilyen kicsi korban kapnak megerősítést és biztatást a cigány nyelv és kultúra iránti érdeklődésre és felismerik annak szépségét sokkal nagyobb esély mutatkozik rá, hogy értékként élik meg nemzetiségi mivoltukat és elfogadóbban tudnak viszonyulni saját származásukhoz. Arról nem is beszélve, hogy a kapott jutalmakkal egész osztályukat tudták érdekesebbnél érdekesebb helyzetbe hozni a cigány kultúrában és nyelvben járatos ügyes versmondó palánták. Ezzel pedig a többséget is befolyásolhatták, hiszen az ő cigány nyelvű versmondásuk jutalmat érdemelt

A versenynek a Romano Kher-Fővárosi Roma Kulturális Ház adott színvonalas otthont, barátságos, mindenre odafigyelő munkatársai pedig készségesen segítették a gyerekeket.

A cigány nyelv pusztulásának, a nyelvfelejtésnek szomorú állapotával szembesültünk a verseny során. A gyerekek között mindössze ketten beszéltek anyanyelvi szinten romanes – a legnagyobb kisebbség anyanyelvén. Ennél semmi sem mutatja jobban az intézmények hiányát, a népismereti oktatás szükségességét, és megkockáztatom: még az oktatók továbbképzésének szükségességét is.

Szebbnél szebb versmondásokat hallottunk. Sokan válogattak népköltést és volt, aki a „Valaha madarak voltunk” című kiadványból készült, ami a kezdő olvasók (és persze cigányul nem tudó) tanáraik számára is feldolgozhatóvá teszi a mondókákat és a magyar költészet legszebb gyermekverseit – Weörös Sándor eredetijét és Choli Daróczi József cigány nyelvű fordításait közreadva.

A gyerekek boldogan élték meg, hogy kisebbségi mivoltukban is sikeresek, tehetségesek és ezt sokra értékelik a felnőttek.

Az ajándékok is szóra méltóak: Balogh Gábor és felesége egyéni vállalkozók, valamint a BRFK jóvoltából minden gyerek kapott az oklevél mellé személyre szóló ajándékot, amit a Romano Instituto zsákbamacska ajándéka színesített. Arról nem is beszélve, hogy a többek között az Állatkert, a Cirkusz és Kerpel-Frónius Gábor főpolgármesterhelyettes felajánlásából érdekes programokra hívhatták meg egész osztályukat a versmondó fiatalok.

Az értékes ajándékok a tanulásuk sikerességét és világról szerzett ismereteik bővítését is szolgálják. Négy osztály tehet látogatást az Aquincumi múzeumba, ismerkedve a római birodalom kultúrájával, két osztály mehet a BRFK kutyaidomító telepére, ugyancsak két osztály látogathat a BRFK lovardájába, és a vízimentőkhöz. Két osztályt hívhatott meg két résztvevő a Fővárosi Nagycirkuszba, és két osztályt lát vendégül a Dikh tv is, ahol híres előadók műsorát nézhetik élőben, sőt a Dikh rádióban őket is kérdezik, de ők is lehetnek riporterek. A Fővárosi Állatkert valamennyi versmondó diákot és kísérőiket kedvezményesen látja vendégül, a szerény belépti díjakat a Romano Kher fedezte. A Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig gondoskodott róla, hogy könyvekkel, cigány anyanyelvi kiadványokkal térhessenek haza a gyerekek.

A zsűri két csoportban működött, külön figyelve a korosztályos különbségekre, a kicsiknél Kalla Éva, a nagyobbaknál Nyári Pál vezette testület olyan anyanyelvű döntnökeket is munkára késztetett, mint Erős Gusztáv, Rézműves Benjámin és jómagam.

Külön említést érdemel Bársony János munkája, aki kezdeményezője a szavalóversenynek, két teljes hónapot dolgozott az előkészítésen és a nagyszerű ajándékozók, ajándékok előteremtője is volt.

A nagyon sikeres rendezvény után partnereinkkel együtt meggyőződésünk, hogy folytatni kell és a következő év Költészet Napi cigány nyelvű versenyét már most el kell kezdeni hirdetni, készülni rá.

2024. április 24. Szent György napján Daróczi Ágnes

Legyen február 23-a a romák elleni terrortámadás emléknapja!

Legyen február 23-a a romák elleni terrortámadás emléknapja!

Csatlakozzon ön is Bari Judit és Galyas Éva kezdeményezéséhez!

 

Robi húszéves, felnőtt életének elején, tele reménnyel, tettvággyal. Nemrég megismerkedett valakivel, de szüleinek még nem meri szerelmét bemutatni.

Talán így beszélhetnénk ma Csorba Robikáról, de nem tudunk. Tizenöt éve mindössze ötéves volt, amikor apja karjaiban agyonlőtték az apjával együtt. Gyáva gyilkosai könnyedén eliszkolhattak, mert egy utca legszélső házában élt.

A terroristák pár hónappal korábban és később is öltek, összesen hat magyar embert végeztek ki – Balogh Máriát, Csorba Róbertet, ifj. Csorba Róbertet, Kóka Jenőt, Nagy Tiborné Illés Évát és Nagy Józsefet – valamint több tucatot sebesítettek meg.

Magyarország második világháború utáni legsúlyosabb terrorcselekménye 15 év után feledésbe merült. Mintha meg sem történt volna.

A tatárszentgyörgyi terrorcselekmény egy 2008-ban indult gyilkosságsorozat állomása volt. A tettesek kilenc helyszínen összesen hat embert öltek meg, több tucatot pedig megsebesítettek. Az áldozatok mindannyian cigányok voltak.

Kérjük, hogy legyen a tatárszentgyörgyi terrorcselekmény napja, február 23. a romák elleni terrortámadás emléknapja!

Tatárszentgyörgyön 2009. február 23-án hajnalban egy ötéves kisfiú, Csorba Robika és édesapja, Csorba Róbert is áldozatul esett a rasszista indíttatásból elkövetett gyilkosságsorozatnak. Az ő haláluk évfordulójára szervezett megemlékezést az Idetartozunk Egyesület minden évben, amíg élt Setét Jenő. Setét Jenőt elveszítettük, de az általa elkezdett emlékezést és emlékeztetést kulcsfontosságú folytatni. Nem szabad elfelejteni, hogy milyen veszélyeket hordoz magában a gyűlölet és a gyűlöletbeszéd elfogadása, és rendszeresen szükséges erre felhívni a polgártársaink figyelmét is.

Szeretnénk, hogy február 23. hivatalos emléknap legyen, és emlékeztetne minket arra, hogy soha többé ne hagyjuk, hogy ártatlan áldozatai legyenek a gyűlöletnek. Ki kell állnunk minden olyan cselekmény ellen, ami polgártársaink elleni gyűlöletre uszít!

Ezért arra kérünk, hogy írd alá a petíciót, és oszd meg ismerőseiddel:

Szavalóverseny 6–10 éveseknek

Szavalóverseny 6–10 éveseknek

Kedves 6 és 10 év közötti fővárosi és város környéki roma diákok!

Tisztelt roma kisiskolásokat tanító pedagógusok!
Tisztelt fővárosi és városkörnyéki roma nemzetiségi önkormányzatok!

Budapest Főváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata és civil szervezetek anyanyelvi versmondó versenyt hirdetnek romani, beás és magyar nyelveken, szabadon választott, illetve kötelezően erre a célra ajánlott „Valaha maradak voltunk – Varikana chiriklya samas” című kiadványból.

A versenyre névvel, címmel, az iskola megjelölésével e-mailen kell jelentkezni a szavaloverseny24@gmail.com címen.

2024. február 20. és március 10. között várjuk a jelentkezéseket.

A versmondás 10 perc lehet.

A jelentkezők létszámától függően szervezzük a verseny selejtezőit. Ha sok lesz a jelentkező, akkor tartunk kerületi, regionális és fővárosi fordulót is.

A döntőt a Dikh Rádió közvetíti.
A kötelező verseket tartalmazó kiadvány beszerezhető a Líra könyvesboltokban és a Szentandrássy István Cigány Művészeti Galériában (Budapest, V., Irányi utca 20.), valamint a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál.

A verseny zsűrije híres költőkből, írókból és színművészekből áll.
Várjuk a gyermekek és felkészítőjük nevét, elérhetőségét, iskolájának megnevezését, telefonszámát és email címét tartalmazó jelentkezését.

Szervezők
Dikh Rádió,
Romano Instituto Alapítvány,
a Fővárosi Kerületek Roma Nemzetiségi Önkormányzatai,
Romaversitas Alapítvány,
Romano Kher-Fővárosi Cigány Művelődési Központ

szavalóverseny

Rostás Csaba: A tegnapi nap margójára

Tegnap jótékonysági esten vehettünk részt hazánk legnagyobb költőjének, Horváth Gyulának a megsegítésére a Szentandrássy Galériában. A nemes és felemelő gondolat Joka Daróczi János, a TEF főigazgatója ötlete nyomán valósulhatott meg. A rendezvény kezdetétől a végéig a szeretet, a közösség újbóli megélése, a bajba jutott barátaink, művészeink önzetlen segítése jegyében zajlott. „Szinte lehet érezni a szeretetnek, az elfogadásának, a közösség erejének az atmoszféráját, amiben nehéz megszólalni” – mondták többen. Igen, valóban ezt érezhettük.
Köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek: Kalla Évának és azoknak, akik a művészeket inspirálták, hogy eljöjjenek erre a fontos eseményre, akik gondolatban is az ügy mellé álltak, akik eljöttek és adományoztak költőnk megsegítésére,
Külön köszönet a fellépő drága barátainknak:
Havas Lajos Chicconak, aki zongorajátékával és a csodálatos, szeretetről szóló dalával megjelenítette a szeretet atmoszféráját, köszönet a csodálatos versmondásért Jónás Juditunknak, és Káli-Horváth Kálmánnak, aki elrepített minket arra a helyszínre, amiről a vers szólt – óriási előadásmóddal, fantasztikus volt! –, Daróczi Áginknak, aki bölcs gondolatokkal bátorította a roma nemzetünket – felemelő volt, Ági!
További zenészek:
Te + Én zenekar Balogh Janó drága barátunk vezetésével az amerikai gospel világba vitt el minket, majd cigány népzenei feldolgozások örömhangulatát teremtették a Galéria termében – köszönjük fiúk, köszönjük lányok !
Köszönet Rostás Móninak, aki még tovább fokozta az Istentől való szeretet és az Isteni nyugalom, békesség atmoszféráját, amiben szinte kivétel nélkül mindenki fürödhetett és fürdött is! Köszönet Sarlós Áginak, aki saját verseit énekelte gitárral, és utazhattunk tovább a messzi Mississippi fekete blues világába!
Végül, de nem utolsósorban a Karaván Família zenekar vidámította szívünket, a családi zenekarhoz Jenaro Dániel Rézműves csatlakozott szuper cajon játékával.
Néhány művészünk a grafikáiból ajánlott fel adományként licitre: Ferkovics József, Balogh Tibor, Túró Zoli, Farkas Noémi, Kunhegyesi Ferenc.
A legeslegvégén minden szereplő közösen a színpadra ment, és elénekeltük közösen a „We Are The World” című dalt Horváth Gyula tiszteletére, majd átváltottunk roma táncos dallamokra.
A licit és a helyben történő adakozás folyamán 200 ezer forint gyűlt össze, de további felajánlás is történhet folyamatosan a következő bankszámlaszámra: JÖN?
Köszönet Fátyol Zsuzsinak, aki ebben a szeretetben úszva zseniálisan vezette végig a rendezvényt, köszönjük Zsuzsi! Köszönjük a technika körüli segítségnyújtást Kicsónak és Balogh Tibinek.
És még egyszer köszönjük, Joka – folytatás következik!

Nem halványuló emlék

Nem halványuló emlék

Ezzel a címmel rendezett kerekasztal beszélgetést a Romano Instituto Alapítvány a Kesztyűgyárban február 24-én. Vágvölgyi B. András újságíró, filmrendező, Gulyás József, a parlament nemzetbiztonsági vizsgálóbizottságának egykori elnöke és Daróczi Ágnes, a Nemzetközi Újjáépítési Akció vezetője beszélt az egykori történésekről.

Tizenöt éve, hogy Tatárszentgyörgyön meggyilkolták Csorba Róbertet és ötéves kisfiát. Tizenöt év után tekintenek vissza a hallgatás közönyére, a ki nem derített háttérre… A beszélgetést a Mérce közvetítette, Önök is megtekinthetik:

Kerekasztal beszélgetés – videó

LEGYEN február 23-a a romák elleni terrortámadás emléknapja!

Bari Judit és Galyas Éva kezdeményezéséhez civil szervezetek és magánemberek egyaránt csatlakozhatnak a Szabad a Hang oldalán:

Petíció – Legyen országos emléknap a romák elleni terrortámadás!